siğillerin koterize edilmesidir

Siğillerin tedavisi nasıl oluyor?

Siğillerin tedavisinde bugün için altın standart, siğillerin koterize edilmesidir. Koterizasyon dışında dondurma da yapılabilir. Ama nüks görülmesi dondurmada daha fazladır. Medikal olarak da piyasada bazı kremler bulunmaktadır. Ama başarısı hiç bir zaman koterizasyon kadar yüksek olmamaktadır.